Revidert Arbeidsgiver

En bemanningsbedrift som har oppnådd
RA-bevis, er en bedrift som er blitt revidert
på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis.

Målet for bemanningsbedriften er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til sine kunder.

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver. Revisjonen skjer hvert andre år

 

Hvordan bli Revidert Arbeidsgiver

For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap.Fill out my online form.